ABHA OLYMPIA (ZT MAGNANIMUS x LM PERLAMAR x El Perfecto)

Criador: Ses Planes

Propietari: Orhan Arabians Stud

Nascut: 2005

Capa: Alazà

Llibre genealògic